Welkom op de site van Daltonschool Het Palet!

g31677a 0053 Daltonschool Het Palet Kesteren 2014 2015 1024x757  

Via deze site informeren wij u graag over Daltonschool Het Palet. Onze openbare basisschool is een kleinschalige school met circa 100 leerlingen. Het team hecht eraan dat uw kind met plezier naar school gaat.

Wij bieden passend onderwijs, d.w.z. we bieden extra ruimte om kinderen met achterstanden extra begeleiding te geven. Tegelijkertijd bieden we leerlingen die zich de stof snel eigen maken, meer uitdaging in de vorm van verrijkingsprogramma’s en ateliers (Kien voor snelle rekenaars, Spaans, schaken, muziek, filosofie). Wij stimuleren de kinderen om zich ook op creatief vlak te ontwikkelen.

Het Palet streeft naar een klimaat dat uitdaagt tot leren, waarbij verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en samenwerken de pedagogische doelen vormen.

Wilt u meer over onze school weten dan kunt u altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding.