Wat is Daltononderwijs?

Daltononderwijs is gebaseerd op 3 principes/pijlers. Hieronder vindt u deze pijlers.

Verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid

Vanaf groep 1 leren onze kinderen keuzes maken wat betreft hun onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat ze op jonge leeftijd vrijheid en medeverantwoordelijkheid leren nemen voor eigen presteren en voor de sfeer en inrichting van hun klas en omgeving.

Zelfstandigheid

Kinderen plannen zelf hun taken en gaan vervolgens zelfstandig aan de gang. Dit betekent dat ze zelf oplossingsmethoden zoeken en problemen moeten oplossen. Dit gebeurt al vanaf groep 1. Instructie blijft: individueel, in kleine groepjes en klassikaal. Door Daltononderwijs ontstaat ruimte voor preteaching, verlengde instructie...

Samenwerking

Samenwerking is binnen de maatschappij, dus binnen onze school, zeer belangrijk. Samenwerking bevordert onderlinge contacten en is van belang voor het verbeteren van de sfeer in een groep.
De vaardigheden die de kinderen bij deze principes ontwikkelen en waar ze mee experimenteren, zorgen ervoor dat ze goed voorbereid worden op hun functioneren in hun verdere leven.